กลุ่มสาระการเรียนรู้

แชร์สิ่งนี้ให้เพื่อนๆ

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ