กลุ่มสาระการงานอาชีพ

แชร์สิ่งนี้ให้เพื่อนๆ

นายถนอมศักดิ์ ใจอ่อน

นายถนอมศักดิ์ ใจอ่อน

ครู คศ.1

นายถนอมศักดิ์ ใจอ่อน

ครู คศ.1

นางสาวนภัทร ลังกาวงค์

นางสาวนภัทร ลังกาวงค์

ครู คศ.2

นางสาวนภัทร ลังกาวงค์

ครู คศ.2

นายนิสัน ศรีชัยนาท

นายนิสัน ศรีชัยนาท

ครู คศ.1

นายนิสัน ศรีชัยนาท

ครู คศ.1

นายวรวุฒิ แสงสีอ่อน

นายวรวุฒิ แสงสีอ่อน

ครูผู้ช่วย

นายวรวุฒิ แสงสีอ่อน

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนา องค์การ

นางสาวสุนา องค์การ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุนา องค์การ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอาเขต แซ่ภู่

นายอาเขต แซ่ภู่

ครู คศ.1

นายอาเขต แซ่ภู่

ครู คศ.1