ผลการจัดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

การแปรรูปอาหาร กิจกรรมของโรงเรียน ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แชร์สิ่งนี้ให้เพื่อนๆ

โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ได้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างทักษะด้านอาชีพ ให้กับนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และแนวนโยบายของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

หนึ่งในผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ได้นำออกสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ของกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านการทำขนม เพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียน เป็นที่มาของการรวมกลุ่มกันของนักเรียน กลุ่มเบเกอรี่ชาวหอ มีสมาชิกทั้งหมด 11 คน

กลุ่มเบเกอรี่ชาวหอ

รายชื่อนักเรียนกลุ่มเบเกอรี่ชาวหอ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ปี 2562
(เรียงตามภาพประกอบด้านบน)
1. นางสาวมยุรี วนาโรจน์สกุล นักเรียนชั้น ม.5/2
2. นางสาวสุนดา วนามั่นชัย ชื่อเล่น แพรว นักเรียนชั้น ม.6
3. นางสาวสุธิสา ปฐพีคีรีกุล ชื่อเล่น นุสา นักเรียนชั้น ม.5/1
4. นางสาววิไลวรรณ ไพรวัลย์เกิดลาภ ชื่อเล่น น้ำชา นักเรียนชั้น ม.6
5. นางสาววรัญตา พนาครองเพชร ชื่อเล่น ตาต้า นักเรียนชั้น ม.6
6. นางสาวรัชนีพร รักคีรีสกุลวงศ์ ชื่อเล่น ส้ม นักเรียนชั้น ม.6
7. นางสาวรติมา ไพรวันบริสุทธิ์ นักเรียนชั้น ม.5/2
8. นางสาวกษิรา ปฐพีคีรีกูล ชื่อเล่น บล้าพร นักเรียนชั้น ม.3
9. นางสาว จินตนา มรดกเกื้อกุล ชื่อเล่น นาว นักเรียนชั้น ม.6
10. นางสาวอารีย์ คีรีนกเขียว นักเรียนชั้น ม.5
11. นางสาวเกตสุดา วนาอนุรักษ์ นักเรียนชั้น ม.5

นอกจากนี้ยังมีการนำนักเรียนที่มีความสนใจและความชอบในการแปรรูปอาหาร และได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมทัษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในแต่ละปี ดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ส่งกิจกรรม การแปรรูปอาหารจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ (ใช้ชื่อในการประกวดแข่งขันว่า “ข้าวไรซ์เบอรี่ มณีรัตน” )

ผลการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลนรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 จังหวัดพะเยา ส่งกิจกรรม การแปรรูปอาหารจากฟักทอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการประกวดแข่งขันการแปรรูปอาหาร ในระดับเขตพื้นที่ฯ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ส่งผลให้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อที่จังหวัดพะเยา

แข่งขันกิจกรรมการแปรรูปอาหาร ระดับ ม.ต้น ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ที่จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับ ม.ต้น

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับ ม.ต้น

ซึ่งนับได้ว่า นักเรียนมีทักษะที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

และในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันกิจกรรม งานคหกรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภูมิภาค โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า ” การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบหม่อน

ชาใบหม่อน

กิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ในการประกวดการแปรรูปอาหาร ระดับภาคเหนือ
ที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

และได้เป็นตัวแทน ไปแข่งขันต่อที่โรงแรมเอวาน่า กทม. (AVANA Hotels) ในระดับประเทศ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรมการประกวดการแปรรูปอาหาร ในชื่อ ” การแปรรูปอาหารจากใบหม่อน ”

ได้รับรางวัลชนะรองเลิศอันดับสอง การประกวดแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับ ชั้น ม.ต้น ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภูมิภาค

และล่าสุด ปี 2562 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย ทางโรงเรียนได้ส่งกิจกรรม ” การแปรรูปอาหารจากมะละกอ “ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1 – 3 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันต่อในระดับชาติที่ จังหวัดสุโขทัย

ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับ ม. 1 – 3 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

ส่งผลให้ได้เป็นตัวแทน ไปแข่งขันต่อในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (ระดับชาติ) ที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่ง

ผลการแข่งขันได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับ ม. 1 – 3 ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดที่เคยส่งผลงานเข้าประกวด

ที่ 1 ระดับประเทศ

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม. 1 – 3 ณ จังหวัดสุโขทัย

ครูแม็ก (อาเขต แซ่ภู่)

คุณครูคหกรรม โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *