กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แชร์สิ่งนี้ให้เพื่อนๆ

นางพรวิมล จินาติ

นางพรวิมล จินาติ

ครู คศ.1

นางพรวิมล จินาติ

ครู คศ.1

นายอธิวัตร อินทร์วงค์

นายอธิวัตร อินทร์วงค์

ครูผู้ช่วย

นายอธิวัตร อินทร์วงค์

ครูผู้ช่วย

นายกิตติพษ์ มินทะนา

นายกิตติพษ์ มินทะนา

ครูผู้ช่วย

นายกิตติพษ์ มินทะนา

ครูผู้ช่วย

นางสาวจริยา ศรีคำ

นางสาวจริยา ศรีคำ

ครูผู้ช่วย

นางสาวจริยา ศรีคำ

ครูผู้ช่วย