บริจาคเงินให้โรงเรียนผ่าน QR Code สะดวกสบาย ลดหย่อนได้ 2 เท่า

แชร์สิ่งนี้ให้เพื่อนๆทางโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ ได้เปิดบัญชีรับบริจาคเงินให้กับโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริจาคเงินของผู้ใจบุญ ที่ประสงค์จะบริจาคเงินให้กับทางโรงเรียนแต่อยู่ไกล ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเองที่โรงเรียน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ให้เด็กบนถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสทางการศึกษาที่มากขึ้น