กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แชร์สิ่งนี้ให้เพื่อนๆ

นางวาสนา พูนเอียด

นางวาสนา พูนเอียด

ครู คศ.1

นางวาสนา พูนเอียด

ครู คศ.1

นายอรรถวิทย์ เดชเถกิงไพร

นายอรรถวิทย์ เดชเถกิงไพร

ครูผู้ช่วย

นายอรรถวิทย์ เดชเถกิงไพร

ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติมา เอ้ยอ้าย

นางสาวฐิติมา เอ้ยอ้าย

ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติมา เอ้ยอ้าย

ครูผู้ช่วย

นางสาวปนัดดา ศุภกิจวิศิษฎ์กุล

นางสาวปนัดดา ศุภกิจวิศิษฎ์กุล

ครู คศ.1

นางสาวปนัดดา ศุภกิจวิศิษฎ์กุล

ครู คศ.1

นางสาวมาณวิกา พนารัตน์ธารา

นางสาวมาณวิกา พนารัตน์ธารา

ครูผู้ช่วย

นางสาวมาณวิกา พนารัตน์ธารา

ครูผู้ช่วย

นางสาววรัญญา กันหาประกอบ

นางสาววรัญญา กันหาประกอบ

ครูผู้ช่วย

นางสาววรัญญา กันหาประกอบ

ครูผู้ช่วย