กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แชร์สิ่งนี้ให้เพื่อนๆ

นางสาวนุสรา พรมวิหาร

นางสาวนุสรา พรมวิหาร

ครู คศ.2

นางสาวนุสรา พรมวิหาร

ครู คศ.2

นางเกตสุดา แคแดง

นางเกตสุดา แคแดง

ครู คศ.1

นางเกตสุดา แคแดง

ครู คศ.1

นางสาวเอื้องคำ สุสอ

นางสาวเอื้องคำ สุสอ

ครู คศ.1

นางสาวเอื้องคำ สุสอ

ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ สุ่มแสง

นางสาวอมรรัตน์ สุ่มแสง

ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ สุ่มแสง

ครู คศ.1

นางสาวจารุพร จะนะ

นางสาวจารุพร จะนะ

ครู คศ.1

นางสาวจารุพร จะนะ

ครู คศ.1

นางสาวปิยนุช ซาววงค์

นางสาวปิยนุช ซาววงค์

ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยนุช ซาววงค์

ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิประภา ชลาสินธุ์

นางสาวศศิประภา ชลาสินธุ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิประภา ชลาสินธุ์

ครูผู้ช่วย

นายสิทธิวัฒน์ ชีวกุลสัมพันธ์

นายสิทธิวัฒน์ ชีวกุลสัมพันธ์

ครูอัตราจ้าง

นายสิทธิวัฒน์ ชีวกุลสัมพันธ์

ครูอัตราจ้าง

นายอภิชาติ รัศมีฉาย

นายอภิชาติ รัศมีฉาย

ครูผู้ช่วย

นายอภิชาติ รัศมีฉาย

ครูผู้ช่วย