วิถีเด็กชาวเขา ร่วมฝ่าวิดฤติโควิด บริหารจัดการผลผลิตโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวัน

ติดตามวิถีเด็กชาวเขา ร่วมฝ่าวิดฤติโควิด บริหารจัดอ่านต่อ…

ประกาศปิดโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ด้วยเหตุพิเศษ 3

อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทางโรงอ่านต่อ…

ประกาศปิดโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ด้วยเหตุพิเศษ 2

อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทางโรงอ่านต่อ…

คำสั่ง เลขที่ 171 2563 เรื่องการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2563

คำสั่ง-เลขที่-171-2563-เรื่องการประชุมผู้ปกครอง-2-2563ดาวน์โอ่านต่อ…

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโอ่านต่อ…

มาตรการการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

https://banmaerameongschool.ac.th/howtomanageforcovid19inschool/ อ่านต่อ…

กิจกรรมการอบรมการเพาะเห็ดฟาง การแปรรูปกล้วยน้ำว้า และกิจกรรมยุวเกษตร

สืบเนื่องจากการเสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนบ้านแม่รอ่านต่อ…

นักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ Workshop on simple instrument ”

เมื่อวันที่ 24 – 26 ก.พ. 2563 นางสาวจารุพร จะนะ ครูกลุ่มสาระกอ่านต่อ…

ผลการจัดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ได้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนกอ่านต่อ…