ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ฉบับที่ 4/ 2564 เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศปิดโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง-เหตุพิเศษ-4ดาวน์โหลด
อ่านต่อ…

ประกาศปิดโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ด้วยเหตุพิเศษ 2

อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทางโรงอ่านต่อ…

คำสั่ง เลขที่ 171 2563 เรื่องการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2563

คำสั่ง-เลขที่-171-2563-เรื่องการประชุมผู้ปกครอง-2-2563ดาวน์โอ่านต่อ…

มาตรการการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

https://banmaerameongschool.ac.th/howtomanageforcovid19inschool/ อ่านต่อ…

คำสั่งเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 17 ธันวาคม 2562

แจ้ง ดาว์นโหลดลิ้งค์ คำสั่งเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพอ่านต่อ…