ติดต่อเรา

แชร์สิ่งนี้ให้เพื่อนๆ

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 377 หมู่ 8 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

โทรศัพท์ 055 – 577439

Email : banmaerameingschool@gmail.com

Facebook : https://facebook.com/RongreiynBanMaeRaMeong/