นักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ Workshop on simple instrument ”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมของโรงเรียน ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แชร์สิ่งนี้ให้เพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 24 – 26 ก.พ. 2563 นางสาวจารุพร จะนะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียน ประกอบไปด้วย นายอนุชา วนาเจือธรรม นางสาวสุวรา วนาสมบัติ และนางสาวสุวรรา วนาสมบัติ นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนบ้านแม่นะเมิง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ workshop on simple instrument ”
ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (I-ANALY-S-T) , คลัสเตอร์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (B.BES-CMU) ร่วมกับโครงการนวัตกรรมสีเขียวในการวิเคราะห์ทางเคมีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งสามที่กล่าวมาข้างต้น และ Hamburg University of Applied Science เมือง Hamburg สหพันธรัฐเยอรมันนี รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์อย่างง่ายสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีในด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร อาหารและยา ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการใช้ประโยชน์ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์อย่างง่ายและสามารถพกพาได้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างมํลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุมชนต่อไป ซึ่งคณะวิทยากรประกอบไปด้วย

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ Prof.Dr.Olaf Elsholz
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
ดร.วศิน วงศ์วิไล ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง

ครูแม็ก (อาเขต แซ่ภู่)

คุณครูคหกรรม โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *